Realizační tým

Hlavní trenér Asistent trenéra Asistent trenéra
Milan ŘEHOŘ Jiří PLACHÝ Vojtěch ŠÍR

Vedoucí mužstva Masér Lékař
Tomáš DOLEŽAL Luboš VESELÝ MUDr. Michael JIRČÍK

Kustod - -
Miloš KADLEC . -