Realizační tým

Hlavní trenér Asistent trenéra Asistent trenéra
Martin SOBOTKA Vojtěch ŠÍR Martin NEČAS

Sportovní manažer Vedoucí mužstva Lékař
Miloslav ŠIMON Luboš HAVELKA MUDr. Michael JIRČÍK
Masér Kustod
Luboš VESELÝ Miloš KADLEC