Největší devíza? Trenéři a velká základna

Zveřejněno 19.05.2020 | Redakce, foto: Petr Nedvěd
I díky velkému počtu dětí, které se každý víkend během sezony prohánějí po ledě na tréninku náboru, mohl náš klub před loňskou sezonou přihlásit po dlouhých letech žákovské kategorie. A nejinak tomu bude v sezoně následující. „Trenéři a velká základna mladých hokejistů, to je největší devíza Žďáru,“ říká sportovní manažer klubu Miloslav Šimon. Níže naleznete shrnutí mládeže, poděkování trenérům či jak se klub snaží mladým Plamínkům zlepšovat tréninkové podmínky.

Nábory

Jak již bylo několikrát zmíněno, největší devízou náboru je obrovský počet dětí, který je nejdůležitější pro skládání starších kategorií pro nadcházející roky. „Samotné počty jsou známkou práce náborových trenérů, kterým i ze strany klubu patří obrovský dík za jejich práci, čas a trpělivost, protože bez nich a jejich práce by tu mládež nevzkvétala,“ chválí šestadvacetiletý trenér mládeže Lukáš Bureš.

Žákovské kategorie

Žákovské kategorie jsou otázkou počtu dětí v klubu, což je tedy obrazem zájmu dětí o lední hokej ve Žďáře nad Sázavou. „Zde je nutné vyzdvihnout práci všech trenérů od náboru počínaje až po žáky, kteří samozřejmě i svou kvalitou ukázali, že je potřeba žákovskou ligu ve Žďáře opět přihlásit, aby náš klub byl schopen i ty nejtalentovanější hráče udržet a neodcházeli v brzkém věku do ostatních klubů,“ potvrzuje svými slovy skvělou práci žďárských trenérů šéftrenér mládeže Vojtěch Šír, který v loňském roce vedl i naši juniorku.

Nelze opomenout ani jména lidí, kteří se o přihlášení žákovských lig před začátkem loňské sezony zasloužili přece jen nejvíce. Tím prvním je Vojtěch Šír, který má dlouhodobě obrovskou zásluhu na nynějším stavu žďárské mládeže, a to jak na úrovni dovedností hráčů, tak i na celkovém počtu, protože dokázal navázat spolupráci i s hráči a rodiči z okolních měst. S touto prací mu dále pomohl i Miroslav Bartoň, což byl (a stále je) vedoucí týmu starších žáků.

Sportovní třídy

Plán tohoto programu byl v jednání ve spojení se žďárskými fotbalisty, avšak díky tomu, že se soutěže hrají po ročnících a ne po třídách, je těžké skloubit tréninkový a studijní program. Proto je v nynější době vznik sportovních tříd spíše utopií.

Spolupráci mezi „A“ týmem a mládeží

Nejdůležitějším propojením mezi seniorským a mládežnickými týmy je výpomoc hráčů A týmu coby trenérů jednotlivých kategorií. Do trénování těch nejmenších se postupně zapojují jak bývalí hráči Plamenů (Václav Marek, Jiří Plachý, Martin Malenovský, Tomáš Doležal, Martin Kuřítko, Martin Jícha, Milan Řehoř, David Pazourek, František Dočekal, Pavel Pelán, Ludvík Řičan), tak právě i ti současní (Lukáš Jícha, Martin Gregar).

Bez kvalitních trenérů by se náš klub nemohl vůbec snažit rovnat větším klubům a bez potřebného počtu trenérů na jednotlivých tréninkových jednotkách by nedocházelo k takovému zdokonalování samotných hráčů. A právě díky těmto lidem se taktéž zvedá úroveň žďárské mládeže. „Práce všech trenérů v našem klubu si nesmírně vážíme, a tak jim jménem vedení klubu chceme hromadně poděkovat. Bez nich by to dělat nešlo a už vůbec ne na úrovni, na které se dnes žďárská mládež nachází,“ říká pro klubový web generální manažer klubu Martin Nečas.

"
ŽĎÁR MÁ OBROVSKÝ POTENCIÁL V TRENÉRECH. JSOU TU MLADÍ A ŠIKOVNÍ KLUCI, NAPŘÍKLAD VOJTA ŠÍR, MARTIN NEČAS, LUKÁŠ BUREŠ A MNOZÍ DALŠÍ.
SPORTOVNÍ MANAŽER MILOSLAV ŠIMON

Nová rozcvičovna a střelnice

V této záležitosti je potřeba poděkovat lidem, kteří se o tyto další prostory pro zdokonalování dětí zasloužili. Největší dík patří sponzorům a již několikrát zmíněnému Miroslavu Bartoňovi, který prostory i z velké části zafinancoval a vlastní silou pomohl vybudovat. A to jak rozcvičovnu, tak i střelnici. „O prostory rozcvičovny jsme usilovali dlouhodobě a nebylo vůbec jednoduché je získat. Zde je namístě poděkovat radnici a organizaci SPORTIS, která nám prostory poskytla,“ říká třicetiletý Vojtěch Šír. Dík samozřejmě patří i žďárským trenérům, kteří společnou silou pomohli při vzniku těchto tréninkových prostor.

Více informací o střelnici naleznete na našem webu ZDE (nebo MENU | STADION | STŘELNICE), včetně rezervačního systému pro hráče SKLH Žďár nad Sázavou všech věkových kategorií.

Letní příprava na sezonu 2020/2021

Oproti předešlým rokům letní příprava začala přibližně o 14 dní déle, avšak to se bavíme o společných trénincích. Nově letos však po krátké pauze hráči dostávali od Lukáše Bureše po skončení tréninků na ledě individuální tréninkové plány, které mohli plnit dobrovolně. Součástí byly i různé výzvy, aby tato část přípravy byla okořeněná soutěží mezi jednotlivými hráči, a vítězové budou během letní přípravy odměněni. „Nicméně, i když se jednalo o letošní novinku a dobrovolnou činnost, tak nám přístup jednotlivých hráčů zase o trochu víc ukázal, kdo na sobě chce pracovat a kdo o to takový zájem nemá. Samozřejmě jsme si vědomi, že u mladších kategorií šlo také o spolupráci rodičů, a tak bychom chtěli poděkovat těm, kteří se zapojili, a i když se jedná o jejich děti a zdraví jejich dětí, i tato práce nám pomůže v dalším rozvoji hráčů a jde tedy i o pomoc našim trenérům,“ uvedl pro klubový web iniciátor této akce, útočník Plamenů a trenér mládeže SKLH, Lukáš Bureš.

Nyní je společná letní příprava v plném proudu, a tak se jednotlivé kategorie připravují pod taktovkou svých trenérů, kteří mají k dispozici různá sportoviště, aby i tato, pro někoho ne příliš oblíbená, část sezony byla dostatečně pestrá.