S partnerem Gremis bude na čem stavět!

Zveřejněno 04.07.2019 | Ondřej Krásný
Ž Ď Á R  N A D  S Á Z A V O U – Společnost Gremis je dodavatel staveb a všeho potřebného pokud stavíte novou firmu, dům či provádíte rekonstrukci. Gremis sídlí ve Velkém Meziříčí a řadí se tak mezi partnery podporující žďárský hokej.

BOHATÉ ZKUŠENOSTI SE STAVBOU

V okolí Žďáru nad Sázavou je mnoho staveb, které realizovala právě společnosti Gremis. Pro příklad realizovala ve firmě Žďas základ pro nový stroj, pro společnost WinFas Software postavila zcela novou budovu, rekonstruovala sídlo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, nicméně tohle je pouze zlomek. V našem regionu tak s velkou pravděpodobností narážíte na stavby realizované společností Gremis denně.

PROJEKČNÍ ČINNOST

Úsek projekce vznikl na základě poptávky zákazníků a na základě vlastních potřeb společnosti, po dodání díla jako komplexního celku, tedy od záměru, přes studii a projekt až k vlastní výstavbě. V rámci vlastního úseku projekce je možné s investorem řešit jeho požadavek již ve fázi zadání projektu a navrhovat technologie výstavby od začátku dle uvažovaného cíle a smyslu stavby.

Být u návrhu stavby od startu umožní využít dlouholeté zkušenosti společnosti při výstavbě občanských a průmyslových staveb, realizovat stavbu prověřenými technologiemi a s optimálními náklady jak při počáteční investici, tak i během životnosti stavby.

Pro výše uvedené je práce projekčního úseku založena na zpracování projektu za pomocí BIM řešení od společnosti Autodesk, a to aplikace Autodesk Revit (3D modelování). Building Information Modeling (BIM, informační model budovy) je moderní, inteligentní proces usnadňující výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy.

Nabídka služeb

| Projekční činnost
| Architektonické studie, studie proveditelnosti
| 3D vizualizace
| Komplexní projektová dokumentace (vč. průzkumů, posudků, specializací, rozpočtu apod.)
| Inženýrská činnost
| Projednání a zajištění vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí a zajištění povolení stavby
| Spolupráce při kolaudaci stavby
| Činnosti v rámci výstavby
| Autorský dozor projektanta

| Jedna z realizací společnosti Gremis. Základ pro stroj ve strojírenské firmě Žďas.

STAVEBNINY A KOUPELNOVÉ STUDIO

Společnost Gremis se prezentuje nejen průmyslovými stavbami, ale působí i na trhu pro běžné uživatele. Na webu www.gremis.cz či přímo na pobočce můžete vybrat jak materiál pro stavbu, tak i pro koupelny. Nezávaznou poptávkou si snadno zjistíte, kolik by vaše vysněná koupelna či stavba stála.