Jak se vám líbí marketing Plamenů?

Zveřejněno 07.11.2018 | mk
Na toto téma můžete odpovídat v dotazníku, který připravil student UK FTVS Michal Hrdlička, jako podklad pro svoji seminární práci „Marketingová komunikace sportovního klubu“. Pokud zde svěříte své názory a informace, pomůžete tím jak panu Hrdličkovi, tak SKLH, který bude z výsledků čerpat inspiraci pro další práci. Nemusíte se obávat, jedná se o deset veskrze jednoduchých otázek a víceméně jen zaškrtávacích, takže jeho vyplnění vám nezabere více než pět minut. A dotazník je anonymní.
Zde otevřete dotazník

.